Senior date Tønder

De syv GTS-institutter arbejder for at skabe flere innovative og konkurrencedygtige danske virksomheder blandt…Ide-, innovations- og iværksætterkonkurrencer er populære blandt både tidlige startups og mere etablerede iværksættervirksomheder.Konkurrencerne tager typisk udgangspunkt i egne løsninger og ideer indenfor et eventuelt specificeret tema.De investerer ofte sammen og deltager…Casekonkurrencer, erhvervscases eller case competitions for studerende er typisk karakteriseret ved, at de er baseret på et forudbestemt problem opstillet af en virksomhed, organisation, by/region, etc.Deltagerne løser herefter problemet individuelt eller i teams indenfor de opstillede rammer.Ønsker du at ændre i teksten for dit initiativ, uploade et logo/billede, opdater kontaktdata, tilføje link til jeres sociale medier, eller andet?Det vil på sigt være muligt for erhvervsfremmeaktører at anmode om rettigheder til selv at foretage ændringer.Dette kan eventuelt være fra private og offentlige fonde, legater, tilskud, støtteordninger, pulje, mv Listen nedenfor har fokus på konsulentvirksomheder, der hjælper med finansiering…Der er 7 godkendte GTS-institutter i Danmark. De er henholdsvis Alexandra Instituttet, Bioneer, DFM, DBI, DHI, FORCE Technology og Teknologisk Institut.Institutterne har tilsammen mere end 30 afdelinger i Danmark.

Oversigterne er ikke nødvendigvis udtømmende og formålet er ikke at gengive en detaljeret beskrivelse af aktørernes tilbud og ydelser, men derimod at skabe et generelt overblik, og derved sikre at iværksættere og virksomheder bliver guidet frem til det tilbud, der matcher deres aktuelle behov.

De fleste databaser er gratis mens enkelte kræver brugerbetaling.

Det er via flere af databaser muligt at søge ud fra specifikke kriterier.

De enkelte private fonde har specifikke formål, fundats, uddelingskriterier, deadlines, ansøgningsproces,…Den kommunale erhvervsservice udgør den lokale hovedindgang til det danske erhvervsfremmesystem.

(Traditionelt omfatter erhvervsfremmesystemet de kommunale, regionale og nationale tiltag organiseret under Erhvervs- og Vækstministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet.) Formålet med erhvervsservicen er således at sikre lokalt forankret information og kompetent vejledning til iværksættere og virksomheder.

Leave a Reply